søndag 12. april 2015

Tutorial: Easy to make pyramid placement cards/ Pyramide- bordkort


Hi crafty friends, 

I found this tutorial I made for Ett Trykk ages ago on my computer, and I realised I never blogged it. So I figured I would today.

I made these for a confirmation in the family, my niece chose the colors and her mother picked the fold ;)

Her er en tutorial jeg laget for Ett Trykk for lang tid tilbake, jeg fant den på Mac'en i dag og så at jeg ikke hadde blogget den , så her er den. Disse invitasjonene laget jeg til en konfirmasjon i familien. Niesen min valgte farger og moren valgte formen:) 
Materials needed: Cardstock, patterned paper, cutting board, bonefolder, glue, ink for distressing, a small butterfly punch, roses and rosebuds and a glue-gun. For each placement card you need to cut 3 pieces of 3 x 3 inches of cardstock and 1 piece of 2 6/8 inches x 2 6/8 of patterned paper.
 Du trenger kartong, mønsterpapir, skjærbrett, bonefolder, lim, blekk til sverting av kanter, en liten sommerfuglpunch, roser og roseknopper og en limpistol. Til hvert bordkort trenger du 3 stykk 3 x 3 inch med kartong og en 2 6/8 x 2 6/8 inch mønsterark (litt mindre enn kartongen). 

Score the cardstock and patterened paper down the middle using your cutting board and bonefolder. 
Skår kartong og mønsterpapir på midten ved hjelp av skjærebrett og bonefolder. 

Distress the edges using distress ink walnut stain. Glue the patterned paper to one of the cardstock pieces.
Svert kantene med blekk. Jeg har brukt Walnut Stain distress ink. Så limer du mønsterpapiret på en av kartongbitene.
Glue the pieces together as shown in the pictures.
 Lim de 3 delene sammen som vist på bildene. 
 Hold the pieces in place for a few seconds to make sure it dries in place.
 Hold bitene på plass i noen sekunder slik at de tørker der de skal. 
 Cut 3 butterflies using your punch. Distress the edges and make a small fold in the middle to get a 3d effect. Curl the wire on the roses to a curly stalk.
Til pynt stanser du ut 3 sommerfulger med punchen, svert kantenen og brett på midten slik at de står litt ut når du limer på. Snurr metalltråden på blomstene rundt en strikkepinne, grillspyd e.l. 

Adhere the roses, rosebuds and butterflies on the placecard.
Print the names on cardboard. Cut 1/2 inch x as- long- as- you- like- them- to- be strips around the names and use a corner punch on each sides. Distress the edges. Glue on to the pyramid.
Lim roser, roseknopper og sommerfulger på bordkortet. Print ut navnene på kartong og skjær navnelapper i ca en 1/2 inch og så lange som du ønsker rundt navnene. Svert kantene og stans ut i hver ende med en hjørnepunch. Lim på.

And here are the finished cards. Very easy to mass- produce! 
Her er resultatet. Veldig enelt å lage og lett å masseprodusere! 


Hope this was useful!

Thanks for stopping by today, 
have a great week! 

Crafty hugs, 

Ingen kommentarer: